Provozní řád

CENTRUM MODRÁ VĚŽ BOSKOVICE

Provozní řád

Provozní řád sportovního centra MODRÁ VĚŽ

 1. Zákazníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem, chovat se dle provozního řádu a dle pokynů obsluhy, dodržovat ostatní pravidla na sportovištích vydaná.
 2. Sportovci musí užívat cvičebních úborů, je zakázáno sportovat bez sportovního oblečení.
 3. Je zakázáno vstupovat na sportoviště bez pevné obuvi sálového typu, nebo obuvi k danému sportu určené.
 4. Cvičenci ve fitness musí používat ručník na povrch čalounění a po skončení cvičení po sobe daný stroj uvést do původního stavu.
 5. Po ukončení cvičení nářadí vždy uložit na své místo, stroje nastavit do základní polohy a závaží na minimální hmotnost, zapůjčené nářadí vracejte obsluze na recepci.
 6. Při zjištění závady toto neprodleně hlásit na recepci.
 7. Při zjištění nezpůsobilosti sportovního povrchu (např. Mokro) toto ihned hlásit obsluze.
 8. Při cvičení užívat vždy hmotnosti a náčiní odpovídající výkonové hranici cvičence.
 9. Pohyb osob mladších 12 let bez dozoru je v prostoru sportovišť zakázán.
 10. V prostorách sportovišť je zákaz kouření.
 11. Při vzniku jakéhokoliv úrazu toto ihned hlásit na recepci.
 12. V prostorách sportovišť je zákaz užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek a zákaz cvičení po jejich užití.
 13. Používat vlastní nápoje a pokrmy je zakázáno.
 14. Doporučujeme zákazníkům, aby nenechávaly žádné cennosti v šatnách.
 15. Zákazníci zodpovídají za škodu způsobenou nedodržením pokynů obsluhujícího personálu, stejně jako porušením jednotlivých bodů tohoto provozního řádu.

Změna provozního řádu vyhrazena.

Za provozovatele LL Holding a.s.
Odpovědný vedoucí Martin Komprda

Galerie